SCHOOL PRAYER

Jaiti Jai Jai Ma Saraswati

Jaiti Shubh Vardayani

Jaiti Padma Sana Mata

Jaiti Veena Dharini

Chor De Ma Kamal Aasan

Dekh Meri Yah Dasha

Gyan Ki Ganga Bahade

Jeevan Ke Shubh Margme

Jo Bhaar Vidya Ka Uthjaya Ma

Aaap Hi Ke Aas Se

Aisi Kripa He Ma Karo

Bhool Na Hoe Hamse Khabhi

Twameva Mata Cha Pita Twameva

Twameva Bandhuscha Sakha Twameva

Twameva Vidya Dravinam Twameva

Twameva Sarvam Mama Deva Deva

Om Shanthi, Shanthi, Shanthi